Khách hàng tiêu biểu

UNIS ( Trường quốc tế Liên Hợp Quốc)
BIS Hà Nội
BVIS Ha Noi – Trường quốc tế Anh Việt Hà Nội
PEAK DMC
System Little House
Vinhomes