PEAK DMC

Peak DMC là doanh nghiệp cung cấp điểm đến du lịch đặt văn phòng tại Thụy Khuê, Tây Hồ. Hiện tại Peak đang là khách hàng doanh nghiệp sử dụng máy lọc không khí của Puritrak.