Trạm đo không khí

1. Trạm đo chất lượng không khí trong nhà

Đo chất lượng không khí trong nhà
Kích thước nhỏ gọn
Thể hiện thông tin chất lượng không khí (AQI) thông qua màu sắc
Kết nối Wifi
Điều chỉnh tự động hệ thống máy lọc Puriclean của Puritrak


Figure 8 Máy đo chất lượng không khí trong nhà


Figure 9 Máy đo Puritrak đặt tại văn phòng của khách hàng

2. Trạm đo chất lượng không khí ngoài trời

Đo chất lượng không khí ngoài trời
Bền và hoạt động kể cả trong môi trường thời tiết xấu
Sạc bằng điện hoặc năng lượng mặt trời
Kết nối Wifi và GSM
Kết nối với ứng dụng Puritrak trên điện thoại
Cảnh báo chất lượng không khí ngoài trời, giúp bạn biết khi nào nên hạn chế mở cửa hay hoạt động ngoài trời.

Figure 10 Trạm đo không khí ngoài trời

Figure 11 Trạm đo không khí ngoài trời tại trường UNIS

Figure 12 Trạm đo không khí ngoài trời tại trường ST Paul

Figure 13Trạm đo không khí ngoài trời tại sân bóng trường ST Paul