Trợ giúp

Hình thức giao hàng, thanh toán

Hình thức giao hàng: Giao hàng toàn quốc, tận nơi tại địa điểm của doanh nghiệp.

 

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản