Máy lọc không khí Airsen AS800

Airsen AS800

Thiết bị đo chất lượng không khí trong nhà puritrak

Thiết bị đo chất lượng không khí trong nhà

Thiết bị đo chất lượng không khí ngoài trời puritrak được lắp đặt tại sân vườn của khách hàng

Thiết bị đo chất lượng không khí ngoài trời