Về Puritrak

Puritrak là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp làm sạch không khí cho khách hàng doanh nghiệp, trường học, văn phòng ... tại Việt Nam. Hướng tới việc giải quyết toàn diện vấn đề nhờ vào ứng dụng công nghệ. Chúng tôi mang trong mình khao khát bảo vệ và cải thiện sức khỏe con người bằng không khí sạch.

Tin cậy
Tin cậy

Hơn 2000 học sinh và giáo viên tại UNIS, BIS, BVIS,… đang được bảo vệ khỏi không khí ô nhiễm nhờ hệ thống giải pháp của Puritrak.

Tiết kiệm
Tiết kiệm

Giải pháp Puritrak giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư ở các khía cạnh bao gồm tài chính, nhân sự và thời gian.

Linh hoạt
Linh hoạt

Chúng tôi sáng tạo và cải thiện giải pháp liên tục để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng tại mọi thời điểm.

Khách hàng tiêu biểu

Nhận xét của khách hàng